Tujuan Teknologi Industri Pertanian UNIDA GontorProdi Teknologi Industri Pertanian (TIP) Unida Gontor memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk menjadi prodi yang bermutu dan berarti. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Menghasilkan sarjana teknologi pertanian berjiwa technopreneur yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan bertanggung jawab
  2. Menghasilkan sarjana teknologi pertanian taat menjalankan syariat Islam, berkhidmat kepada bangsa dan negara, serta mandiri dalam mengembangkan sains dan teknologi di bidang agroindustri untuk kesejahteraan umat
  3. Menghasilkan sarjana teknologi pertanian yang menguasai teknologi, manajemen dan rekayasa sistem di bidang agroindustri khususnya agroindustri pangan, hortikultura, hasil hutan dan perkebunan
  4. Menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat meningkatkan daya saing agroindustri melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah dan produktivitas yang berwawasan lingkungan
  5. Menghasilkan karya-karya penelitian dan menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang dapat mendorong perkembangan agroindustri halal, aman dan berkualitas
  6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyebarluasan dan penerapan sains dan teknologi dalam menunjang daya saing agroindustri
  7. Berkontribusi secara nyata dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), UNIDA, dan masyarakat secara umum melalui penerapan ilmu dan pengetahuan di bidang agroindustri

Tujuan prodi Teknologi Industri Pertanian UNIDA Gontor akan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kepondokmodernan Gontor.